Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστήσει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ικανούς να διαχειριστούν τις σύνθετες απαιτήσεις της εκπαίδευσης των ταλαντούχων και χαρισματικών παιδιών σε τάξεις εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί που θα εκπαιδεύονται στο πλαίσιο του έργου θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις στρατηγικές διδασκαλίας χαρισματικών μαθητών σε μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία η παραδοσιακή διδασκαλία συνδυάζεται με τη βιωματική μάθηση και τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να δημιουργήσει πολυδιάστατες μαθησιακές εμπειρίες που μπορούν να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα για την εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι:

Η ανάπτυξη προγράμματος σπουδών εκπαίδευσης/ κατάρτισης – με γενικό τίτλο “Διαχείριση τάξης και στρατηγικές διδασκαλίας για χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά σε τάξεις συμπερίληψης”. Η παραγωγή κατάλληλων πηγών / βοηθημάτων εικονικής πραγματικότητας, που θα διευκολύνουν τη βιωματική μάθηση.