VR4Gifted Project Output I (Education Curriculum) Presentation Meeting

VR4Gifted Project Output I (Education Curriculum) Presentation Meeting was held on 18 July 2019 in Çanakkale Onsekiz Mart University Seminar Room.
Participants had the opportunity to experience Virtual Reality technology in the event, which was mentioned about the Erasmus+ project activities and provided introductory information about the VR4Gifted project.[:tr]

VR4Gifted Proje Çıktısı I (Eğitim Programı) Tanıtım Toplantısı 18 Temmuz 2019 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Seminer Salonunda gerçekleştirildi.
Erasmus+ proje etkinliklerinden bahsedilen ve VR4Gifted projesi hakkında tanıtıcı bilgiler verilen etkinliğimizde, katılımcılar Sanal Gerçeklik teknolojisini deneyimleme imkanı buldular.