Ετικέτα: intelectual outputs

Πνευματικά Προϊόντα

Τα πιο σημαντικά πνευματικά προϊόντα του προγράμματος θα είναι:
(α) Πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης/ εκπαίδευσης για την εξοικείωση
μελλοντικών  εκπαιδευτικών πρωτοβάθ…

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© Copyright 2020 VR4Gifted. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.