APEC

APEC

Partner

www.apecdanismanlik.com.tr

APEC CONSULTING to przedsiębiorstwo edukacyjne, które koncentruje się głównie na edukacji umiejętności XXI wieku, projektowaniu programów edukacyjnych, opracowywaniu standardów zawodowych i zarządzaniu projektami europejskimi. APEC ma doświadczoną kadrę składającą się z naukowców, trenerów i ekspertów projektowych

APEC projektuje programy edukacyjne i kursy zgodnie z potrzebami firm i grup docelowych, koncentrując się na wymaganych umiejętnościach w miejscach pracy.


APEC ma również doświadczenie w zarządzaniu projektami, rozwija i realizuje projekty w najbardziej konkurencyjnych programach, takich jak Horyzont 2020, 7PR, CIP, LLP, Erasmus +, IPA i programy Agencji Rozwoju.