Cele

Projekt ma na celu wsparcie przyszłych nauczycieli szkół podstawowych w umiejętności radzenia sobie ze złożonymi wymaganiami edukacji uzdolnionych i utalentowanych uczniów w klasach integracyjnych. Przyszli nauczyciele, którzy otrzymają szkolenie w ramach projektu, będą mieli okazję zapoznać się ze strategiami nauczania wybitnych uczniów w środowisku edukacyjnym, w którym tradycyjne nauczanie włącza empiryczne uczenie się i wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości. To połączenie może zagwarantować bogate doświadczenia edukacyjne, które może służyć jako przykład dla edukacji dzieci uzdolnionych.

Szczegółowe cele projektu to:

Opracowanie programu szkoleniowego – program nauczania zatytułowanego „Zarządzanie klasą i strategie nauczania dzieci uzdolnionych i utalentowanych w klasach integracyjnych.” Stworzenie odpowiednich zasobów w technice VR, które ułatwią uczenie się przez doświadczenie.