SAN

SAN

Partner

www.san.edu.pl

SPOLECZNA AKADEMIA NAUK jest jednym z wiodących prywatnych uniwersytetów w Polsce posiadającym 15 000 studentów i ponad 1000 pracowników naukowych. SAN jest usytuowany bardzo wysoko w rankinach naukowych. Uczelnia składa się z 20 wydziałów oferując studia na kierunkach takich jak: nauki humanistyczne, pedagogika, psychologia i socjologia, których wykładowcy przyczynią się do rozwoju projektu. Na wydziale pedagogiki szkoleni są nauczyciele różnych typów, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.Oprócz naszego profilu akademickiego braliśmy udział w wielu międzynarodowych inicjatywach i projektach UE skierowanych do osób z grupy defaworyzowanej.

Jako organizacja edukacyjna, Społeczna Akademia Nauk, promuje podejście multidyscyplinarne, skupiające naukowców z różnych środowisk (ekonomia, nauki humanistyczne, pedagogiki itp.).

Uniwersytet współpracuje również z szeroką gamą przedszkoli i szkół podstawowych, lokalną radą miejską, władzami województwa łódzkiego, jednostkami wojewódzkimi i administracyjnymi, innymi instytucjami edukacyjnymi, a także stowarzyszeniami i fundacjami. W ramach podyplomowych studiów socjoterapii współpracuje ze specjalistami pracującymi z dziećmi w przedszkolach i świetlicach.