Tag: aim and objectives

Cele

Projekt ma na celu wsparcie przyszłych nauczycieli szkół podstawowych w umiejętności radzenia sobie ze złożonymi wymaganiami edukacji uzdolnionych i utalentowanych uczniów w klasach integracyjnych. Przyszli nauczyciele, którzy otrzymają szkolenie …