Tag: european union

Rezultaty Pracy Intelektualnej

Główne rezultaty pracy intelektualnej to:
A )Program szkoleniowy – program nauczania służący zapoznaniu przyszłych nauczycieli szkół podstawowych ze szczegółami ed…

Cele

Projekt ma na celu wsparcie przyszłych nauczycieli szkół podstawowych w umiejętności radzenia sobie ze złożonymi wymaganiami edukacji uzdolnionych i utalentowanych uczniów w klasach integracyjnych. Przyszli nauczyciele, którzy otrzymają szkolenie …

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© Copyright 2024 VR4Gifted. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.