Amaç ve Hedefler

Proje, üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin kapsayıcı sınıflarda eğitimlerinin karmaşık taleplerini karşılayabilecek öğretmen adayları sunmayı amaçlamaktadır. Proje bağlamında eğitilecek öğretmen adayları, geleneksel öğretimin deneysel öğrenme ve sanal gerçekliğin kullanımı ile birleştirildiği öğrenme ortamlarında üstün zekalı öğrencilere yönelik öğretim stratejileri hakkında bilgi edinme fırsatı bulacaklar. Bu kombinasyon üstün zekalı öğrencilerin eğitimi için paradigma görevi görebilecek zengin öğrenme deneyimleri yaratabilir.

Projenin özel hedefleri aşağıdaki gibidir:

Eğitim müfredatının geliştirilmesi – “Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar için kapsayıcı sınıflarda sınıf yönetimi ve öğretim stratejileri” başlıklı bir müfredat programı. Deneyimsel öğrenmeyi kolaylaştıracak uygun sanal gerçeklik kaynaklarının üretilmesi.