Fikri Çıktılar

Projenin başlıca fikri çıktıları aşağıdaki gibidir:
(a) Eğitim Müfredatı – Öğretmen adaylarının kapsayıcı üstün zekalı eğitimin ayrıntılarıyla tanışması için bir müfredat programı. Modern öğretim stratejileri müfredatın uygulanmasında kullanılacak ve “deneyimsel öğrenme” çok önemli bir rol oynayacaktır.
Eğitim müfredatının temel unsurları aşağıdaki gibidir:
Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin üstün zekalılığı ve özellikleri (avantajları ve dezavantajları)
Üstün zekalı öğrencilerin düşük başarısı
Üstün zekalı ve yetenekli eğitim uygulama stratejileri (duygusal, bilişsel ve sosyal becerilerin geliştirilmesi)
Üstün zekalı ve yetenekli eğitim türleri ve kapsayıcı eğitimin önemi
Kapsayıcı üstün zekalı eğitimin öğretim yönetimi (üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler için kapsayıcı uygulama senaryoları)
Eğitim müfredatının özel odak noktaları aşağıdaki gibidir:
Çeşitliliği kucaklama ve kapsayıcı eğitimi uygulama
Farklılaştırılmış öğretim
Müfredat zenginleştirme
Müfredat pekiştirme
Kademeli ödevler
Özel derecelendirme kriterleri
(b) Sıradan sınıflarda düzgün işleyişte zorluklarla karşılaşan üstün zekalı öğrencilerin senaryolarını kullanan ve kapsayıcı eğitimi gerektiren VR kaynakları.
Öğretmen adaylarının kapsayıcı üstün zekalı eğitim hakkındaki bilgileri, programın etkililiğine karar verilebilmesi için eğitim programının başlangıcından önce ve kapatıldıktan sonra değerlendirilecektir.